"L'art de rejovenir" "Elixir de joventut"

Innovador tractament que dóna a la teva pell, vida per cuidar la seva bellesa i joventut.

Acció rejovenidora mitjançant la regulació dels 4 Biomarcadors claus de l'edat de la pell.

Aquest tractament proporciona una pell amb més fermesa, lluminositat i visiblement més jove.

Cuida el contorn facial, millorant la textura cutània i disminueix les arrugues i les línies d'expressió.

90'

"El arte de rejuvenecer" "Elixir de juventud"

Innovador tratamiento que da, a tu piel, vida para preservar su belleza y juventud.

Acción rejuvenecedora mediante la regulación de los 4 Biomarcadores claves en la edad de la piel.

Este tratamiento proporciona una piel con mayor firmeza, luminosidad i visiblemente más joven.

Cuida el contorno facial, mejorando la textura cutánea, disminuyendo las arrugas y líneas de expresión.

Preu 150€

Diamond Life Infusion Ritual