Pressoteràpia

"Drenatge limfàtic per excel·lència"

Tècnica indicada per a aconseguir un drenatge limfàtic a persones que presenten problemes mèdics-estètics.

Millora l'oxigenació de tot el cos i en conseqüència facilita una major nutrició dels teixits.

Estimula el sistema immunològic, millora la circulació sanguínia i limfàtica, ajuda a l'eliminació dels residus metabòlics.

Ideal per ajudar a baixar de pes, en combinació amb la dieta i exercici.

Perfecte per combatre la cel.lulitis

30'

"Drenaje linfático por excelencia"

Técnica indicada para conseguir un drenaje linfàtico en personas que presentan problemas médico-estéticos.

Mejora la oxigenación de todo el cuerpo y en consecuencia  facilita  una mejor nutrición de los tejodos.

Estimula el sistema inmunológico, mejora la circulación sanguínea y linfática,ayuda a la eliminación de los residuos metabólicos.

Ideal para ayudar a bajar de peso en combinación con la dieta y ejercicio.

Perfecta para combatir la celulitis.

Preu 25€