Relax Massage

"Benestar i Relax"

Quiromassatge, paraula d'arrels greques que ens descriu  d'alguna manera aquesta tècnica: quiros, vol dir mans i massatge, manipulacions o moviments. Doncs la podem descriure com l'acció mecànica de les mans sobre la pell a un ritme i velocitat controlada que té un efecte immediat sobre la pell, sistema nerviós, emocional, circulatori, muscular.

Perfecte per aconseguir reduir la tensió muscilar i l'estrès i ens ajuda a recuperar un equilibri emocional que ens donarà benestar i relax

50'

"Bienestar y relax"

Quiromasaje, palabra de raíces griegas que nos describe de alguna manera esta técnica: quiros, significa manos y masaje, manipulaciones o movimientos.. Pues la podemos describir como la acción mecánica de las manos sobre la piel a un ritmo y velocidad controlada que tiene un efecto inmediato sobre la piel, sistema nervioso, emocional, circulatorio, muscular..

Perfecto para conseguir reducir la tensión muscular y el estrés y nos ayuda a recuperar el equilibrio emocional que nos dara bienestar y relax.

Preu 50€