The Agebiotic System

Per pells madures amb arrugues profundes i taques.
Protocol professional dissenyat per donar solucions innovadores i visibles contra els signes d'envelliment de la pell.
És una solució innovadora per pells amb envelliment avançat i accentuació marcada de les arrugues lineals i d'expressió, arrugues orbiculars marcades a la boca i taques fosques melàniques per l'exposició a la llum.
Aquest tractament és un nou i efectiu enfocament de la cosmètica.

60 minuts

Para pieles maduras con arrugas y manchas.

Protocolo profesional diseñado para dar soluciones innovadoras y visibles contra los signos de envejecimiento de la piel.

Es una solución innovadora para pieles con envejecimiento avanzado y acentuación marcada de las arrugas lineales y de expresión, arrugas orbiculares marcadas en la boca y manchas oscuras melánicas debidas a la exposición a la luz solar.

Este tratamiento es un nuevo y efectivo enfoque de la cosmética.

Preu 75€