The Cure

"Excepcional Cura de Bellesa"

Protocol que neteja la pell en profunditat, destoxificant-la i l'allibera de l'estrés cutàni.

Aquest meticulós protocol de neteja es basa en la desintoxicació enzimàtica termo-activa: dóna calor per obrir i estobar els poros i frescura botànica per tancar-los i purificar-los.Aquest tractament és un nou concepte que mima la pell,sense agredir-la, proporcionant un benestar inmediat.

60'

"Excepcional Cura de Belleza"

Protocolo que limpia la piel en profundidad, desintoxicándola y la libera del estrés cutáneo.

Este meticuloso protocolo de limpieza se basa en la desintoxicación enzimática termo-activa:  da calor para abrir i ablandar los poros i frescuta botánica para cerrarlos i purificarlos. Este tratamiento es un nuevo concepto para mimar la piel sin agresiones, proporcionándole un bienestar inmediato.

Preu 75€