Tractament facial Exprés

"Renovació inmediata de la teva pell"

Novedós concepte en tractaments facials que incorpora una tècnica, de comprovada eficàcia, en medicina estètica: la carboxi-teràpia. Combat els signes d'embelliment cutàni gràcies al CO2, que produeix una explosió efervescent que dóna com a resultat una pell molt revitalitzada.

Aquest tractament regenera la superfície de la pell de manera intensa i dóna frescor i lluminositat.

30'

"Renovación inmediata de tu piel"

Novedoso concepto en tratamientos faciales que incorpora una técnica, de probada eficacia, en medicina estètica. Combate los signos de envejecimiento cutáneo gracias al CO2 que produce una explosión efervescente que da cómo resultado una piel muy revitalizada.

Este tratamiento regenera la superfície de la piel de manera intensa aportándole frescura y luminosidad.

Preu 45€